Hvad er fibernet, og hvilke fordele er der ved at vælge det som internetkilde?

Skal du have installeret nyt internet i din bolig, men er du i tvivl om, hvilken form for internet du bør vælge. Så kan du læse med her for at få noget information den internettype, der hedder fibernet. Fibernet er nemlig en relativ ny form for internet, som bliver mere og mere populær at anvende som kilde til internet, fordi det er meget effektivt og hurtigt. Helt overordnet siges det, at fibernet er en underinddeling til det store bredbåndsnet, som netop dækker over nogle forskellige typer af internet. Dog er der, selvom man ikke skulle tro det, rimelig stor kontrast mellem et fibernet og et bredbåndsnet. Fibernet kaldes nemlig også for lyslederkabler og optisk fiber, fordi det transporterer signalet om internet gennem lyset. Det er desuden derfor, at fibernet fungerer så hurtigt, fordi lys transporterer sig så utrolig hurtigt. Der er dog lige den sidenote, at det ikke er muligt at få fibernet alle steder i landet, fordi teknikken ikke er udbredt alle steder endnu. Så bor du eksempelvis i et mere øde område eller noget i den stil, kan du risikere, at metoden ikke er tilgængelig i dit område.

Hvilke ulemper er der ved fibernet?

Der er rent faktisk ikke nogle deciderede ulemper ved fibernet. En enkelt ulempe kunne dog være, at det ikke er alle steder, hvor fibernet som internet er muligt. Derfor bør du klart tjekke op på, om det er tilgængeligt i dit område, før du læser mere om det og eventuelt bestiller det.

Hvilke fordele er der ved fibernet?

Fibernet er modsat et traditionelt bredbånd i stand til at uploade og downloade med samme hastighed. At downloade betyder, at du henter noget fra internettet ned på din computer, og at uploade dækker over det modsatte, hvor du ligger noget op på internettet fra din computer. Det er altså en fordel ved fibernet, at disse to processer foregår lige hurtigt, da det ikke er det samme for nogle af de andre typer af internet. Derudover er fibernet generelt hurtigere og mere effektivt end traditionelt bredbåndsnet, og det fremstår også noget mere problemfrit end traditionelt bredbåndsnet. Nogle andre fordele ved denne type af internet er, at det ikke påvirkes negativt af, at der er flere enheder tilkoblet internettet samtidig. Det betyder, at både du og resten af din familie kan være på internettet samtidig, uden at forbindelsen svækkes. Du får altså en hurtig og stabil internethastighed.