Foreningen

Maritimt Center Ærøs formål.

 

Foreningens formål er at fremme forholdene for, og aktiviteterne omkring bevaringsværdige skibe på Ærø, ved at skabe gode rammer for disse i miljøerne på og omkring havnene.

 

Der ønskes opbygget en koncentration af sejlførende og andre bevaringsværdige skibe i et rekreativt, kulturhistorisk miljø, der præges af aktiviteter, der knytter sig til fortidens, nutidens og fremtidens maritime og havneorienterede erhvervsliv, og som giver besøgende mulighed for at se på, opleve og deltage aktivt.

 

Formand:

David Thomas

Øster Bregninge 30

5970 Ærøskøbing

Tlf. 23 68 15 77

Mail: davidwgt@c.dk

Næstformand:

Mark Ambech

Prinsens Gade 17

5960 Marstal

Tlf. 41 15 85 85

Mail: mark.ambech@gmail.com

Kasserer:

Henrik Steen

Vråvejen 16 Lejl 3

5970 Ærøskøbingl

Tlf. 23 29 81 48

Mail: vindeballe@gmail.com

Web-master

Jan Ahrenst Thomas

Bregninge Møllevej 4

5970 Ærøskøbing

Tlf. 26 85 18 90

Mail: jan@famthomas.dk

Maja Kjær

Vestergade 36

5960 marstal

Tlf. 29 86 12 25

Mail: maja48@sol.dk

Formand for festudvalget

Christopher Thorsø

Bredgade 11

5960 Marstal

Tlf. 31 43 46 70

Mail: christopher.thorsoe@gmail.com

Facebook redaktør

Ansvarlig for Mobile Pay

Agnete Martinez

Hovedgaden 5

5960 Marstal

Tlf. 60 94 22 05

Mail: jorge.agnete@mail.com

Refernt

Suppleant:

Janne Degn Skalkam

Peder Skramsgade 18

5960 Marstal

Tlf. 24 85 77 65

Suppleant:

Mark Dalgaard Nielsen

Vestergade 43 2.5

5970 Ærøskøbing

Tlf. 31 56 64 62

E-mail: mdalgaardn@gmail.com

Facebook redaktør

Ansvarlig for Mobile Pay

Povl Madsen ( Redaktør )

Søtoften 1

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 13 20

E-mail: povl@kaptajnmadsen.dk

Foreningens adresse:

Marstal Søfartsmuseum

Prinsensgade 1

P.O. Boks 36

5960 Marstal

Jan Mortensen ( Revisor )

Grundtvigs Allé 96

6400 Sønderborg